SPOLUPRÁCE
NA TVORBĚ ZNAČKY


Na tvorbě značky s námi spolupracovali zástupci malých, středních i velkých organizací, z veřejné, soukromé i neziskové sféry. 


V září 2013 proběhl workshop ke standardům značky za účasti zástupců zaměstnavatelů. Krátký zápis z toho setkání si můžete stáhnout ve formátu pdf.

V říjnu a listopadu 2013 proběhl průzkum mezi zaměstnavateli, který testoval navržené standardy značky Tátové vítáni. Průzkumu se zúčastnilo 355 respondentů-personalistů z malých, středních i velkých společností působících ve státním i soukromém sektoru, včetně neziskových organizací. 

Za spolupráci na tvorbě standardů značky Tátové vítání děkujeme těmto zaměstnavatelům: Ministerstvo vnitra, Gender studies o.p.s., LMC s.r.o., Deloitte Advisory s.r.o., KPMG s.r.o., Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace, Klub personalistů, o.s., Magic Seven, s.r.o., Scio, s.r.o., Nutricia, s.r.o., Fakultní nemocnice Brno, Magistrát města Brno, DM drogerie, SAS, Change partnership division 

20. února 2014 proběhlo pilotní udílení značky prvním organizacím. Oceněné organizace si můžete prohlédnout zdeDalší kolo udělování proběhlo 15 června 2014 na Den otců. Značku získalo dalších 17 zaměstnavatelů.

Děkujeme, že společně s námi fandíte tátům.


Vytvoření a propagace značky Tátové vítáni je projekt Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, spolufinancovaný Evropskou unií a státním rozpočtem ČR (více v patičce stránky).
 
Realizací projektu je pověřena Liga otevřených mužů a Unie center pro rodinu a komunitu. Zahraničním partnerem projekt je Fatherhood Institute (Velká Británie).