O značce


"Hledáme zaměstnavatele, kteří fandí tátům!"

Tátové vítáni je značka kvality, udělovaná organizacím, které podporují aktivní otcovství svých zaměstnanců.
Připravujeme nový a originální standard kvality inspirovaný dobrou praxí ze zahraničí, který chceme přizpůsobit našim legislativním i kulturním podmínkám.
Značka bude udělována od roku 2014. Máte o ní zájem? Můžete se zapojit do procesu její tvorby

Proč má smysl o značku usilovat?

  1. Zapracujete na vašem CSR (Corporate Social Responsibility)
  2. Zvýší se prestiž a zlepší image vaší organizace.
  3. Prostředí přátelské k rodině znamená spokojené a loajální zaměstnance.
  4. Prostředí přátelské k tátům znamená netradiční sociální inovaci a dobrou investici do budoucna.
Značka je udělována v rámci stejnojmenného projektu „Tátové vítáni“, který je partnerským projektem Ligy otevřených mužů, o.s., Unie center pro rodinu a komunitu a Fatherhood Institute z Velké Británie. Je z 95% financován z prostředků alokovaných z Evropského sociálního fondu a z 5% poskytnutými prostředky ze státního rozpočtu na část národního spolufinancování. Probíhá od začátku prosince 2012 do konce listopadu 2014 s cílem podpořit otce/potenciální otce v péči o děti a vytvořit značku kvality Tátové vítáni pro zaměstnavatele podporující ve svých personálních strategiích aktivní otcovství.