TIPY

Kontakt

Bc. Lukáš Talpa 
koordinátor ocenění Tátové vítáni 
email: lukas.talpa@ilom.cz
telefon: +420
603 219 926


Pro rodiče

Rodičovství chápeme jako sdílený úvazek, jehož by se muži měli ve vlastním zájmu aktivně účastnit. Aktivní otcovství – pravidelná péče o děti a jejich životní prostor – je zdrojem kvality života: rozvíjí osobnost, upevňuje partnerské a rodinné vazby, uspokojuje potřebu přesáhnout sebe sama a rozšiřuje možnosti pro profesní seberealizaci ženy.

Níže nabízíme několik tipů, které vám mohou pomoci uchopit, pochopit a podpořit aktivní otcovství. Ať už vaše vlastní nebo jako společensky prospěšnou myšlenku:

Fandíme tátům 

Příručka pro rodiče

Překlad a adaptace textů pro rodiče od Fatherhood Institute. Příručka vznikla v rámci projektu Tátové vítáni.


Obsah:
Kapitola 1 – Proč jsou tátové důležití? 3
Kapitola 2 – Stanu se tátou 13
Kapitola 3 – Stal jsem se otcem 16
Kapitola 4 – Jak mohu ovlivnit vývoj mého dítěte? 24
Kapitola 5 – Chci, aby mé dítě bylo šťastné! 26
Kapitola 6 – Jak zvládám svého teenagera? 31
Kapitola 7 – Jsme rozvedená rodina 37.

Výzkumy

Podoby otcovství v ČR

V rámci kampaně Táto, jak na to? proběhl rozsáhlý sociologický průzkum. Jeho závěry lze shrnout jedinou větou: „Je to neustálá komunikace, neustálý hledání nejlepších řešení nebo řešení, který jakžtakž budou fungovat, je to obrovské vytížení, je to prostě extrémní zátěž pro ty rodiče a prostě neuvěřitelným způsobem obdivuju všechny rodiče, co mají více než jedno dítě, jo. Myslim, že v současné době by zasloužili obrovský potlesk.“

Prezentace výsledků průzkumu
Podoby otcovství v ČR
 (pdf, 52 stran, 1,6 MB)

Závěrečná zpráva průzkum
Podoby otcovství v ČR
 (pdf, 118 stran, 3,0 MB)Táta na plný úvazek

Kvantitativní výzkum mezi muži a ženami ve Zlínském a Olomouckém kraji, jehož cílem bylo:
- Zjistit povědomí o aktivním otcovství v obou regionech

–     Zjistit povědomí o aktivním otcovství v obou regionech
–  Zjistit ochotu otců zůstat na rodičovské dovolené s dítětem (bariéry a motivátory)
–  Zjistit  jak se staví ženy (partnerky) k otázce rodičovské dovolené mužů (otců)

Závěrečná zpráva z kvantitativního výzkumu Táta na plný úvazek ke stažení.

Další výzkumy a odborné články jsou k dispozici na webu www.tatanaplnyuvazek.cz


Mužská perspektiva v oblasti rovných příležitostí žen a mužů

Rovné příležitosti jako „ženské“ téma? To už dávno neplatí. Pro 91 % českých mužů jsou rovné příležitosti důležitou hodnotou. Chybí ovšem jejich větší zapojení. Vyplývá to z nové studie LOMu Mužská perspektiva.

Zajímavé články 

Tátou se nikdo nenarodí
„Někdy si připadám spíš jako tažný kůň než táta, stěžuje si zaměstnaný otec čtyřleté Elišky, se kterou se vidí sotva hodinu denně. Čas na dceru mu začíná neúprosně ubíhat poté, co se přiřítí z práce, a končí s posledním zamáváním televizního Večerníčka. Jak vzácné chvilky po boku dětí využít? A co se vlastně od tátů očekává?“ Celý článek deník.cz

Když rodí muž
Zhruba polovina českých otců je dnes přítomna narození svého dítěte. V minulosti přitom muži k porodu nesměli – a nejen v západních kulturách. Kde se tedy nový fenomén vzal? A jsou otcové na porodních sálech přínosem, nebo jde jen o módu? Celý text Pavly Koucké najdete na Respekt.cz

Tátové, buďte aktivní
ROZHOVOR ze serveru Babyweb.cz – Martin Jára je zajímavý a inspirativní muž. Otec čtyř dětí, psycholog a publicista stojí v čele Ligy otevřených mužů. S Babywebem vedl rozhovor o otcích a otcovství.


Další zajímavé články naleznete na webu www.tatanaplnyuvazek.cz 
nebo na webu Ligy otevřených mužů - 
www.ilom.cz


Novinky z Fatherhood institute (on-line)


Děkujeme za podporu

Táta na mateřské

 www.tatanamaterske.cz

Managerka.cz

www.managerka.cz


PROMO video k Tátafestu 2014:

Video YouTube

Pro zaměstnavatele

Bez podpory zaměstnavatelů se aktivní tátové neobejdou. Každý z nich nějak slaďuje pracovní a rodinný život a mnohý si přeje dělit se o rodičovské povinnosti se svou manželkou nebo partnerkou. Aktivní otcovství může být součástí HR strategie a prvkem sociální odpovědnosti firmy.

Níže nabízíme několik tipů, které vám mohou pomoci uchopit, pochopit a podpořit aktivní otcovství:

Fandíme tátům 

Příručka pro zaměstnavatele

93 % českých otců nezletilých dětí tvrdí, že děti jsou tím nejlepším, co je v životě potkalo (výzkum „Podoby otcovství“)

Proč přivítat Táty?

Zaměstnavatelé v ČR předpokládají, že péči o domácnost a rodinu se budou věnovat zejména ženy. Ovšem současné trendy jak v Čechách, tak v zahraničí ukazují, že otcové se chtějí do každodenní péče zapojit více.

Fandíme tátům - Příručka pro zaměstnavatele ve formátu PDF.


Výzkumy

Tátové vítáni - interview se zaměstnavateli

Průzkum mezi zaměstnavateli realizovaný v rámci projektu. Cílem průzkumu bylo zjistit potenciální zájem o značku Tátové vítáni a kampaň Fandíme tátům mezi různými typy zaměstnavatelů včetně jejich vstřícnosti k myšlence podpory Aktivního otcovství.


Tátové vítáni - výzkum značky

Průzkum mezi 355 zaměstnavateli a personalisty realizovaný v rámci projektu. Cílem výzkumu bylo otestovat navržené standardy značky Tátové vítáni, potenciál jejího šíření a ochotu zaměstnavatelů podpořit aktivní otcovství svých zaměstnanců.

Táta na plný úvazek

Kvalitativní průzkum mezi zaměstnavateli ve Zlínském a Olomouckém kraji, jehož cílem bylo získat informace kvalitativního charakteru, které pomohou vysvětlit některé přístupy a postoje zaměstnavatelů v obou vybraných regionech.

Zajímavé články 

Podpora otců vede k posílení firemní kultury, jejíž cena je nevyčíslitelná
Rozhovor s Martinou Schneiderovou (HR Manager, SAS Institute ČR), na téma podpory zaměstnanců-otců v oblasti slaďování pracovního a rodinného života a jejich přínos pro firemní kulturu. Celý článek na Aperio.cz

Nový benefit v České spořitelně
(příklad dobré praxe)
Do tří měsíců po narození dítěte mohou otcové zaměstnaní v České spořitelně čerpat nový benefit – pětidenní volno pro otce. Volno si může novopečený tatínek vybrat najednou či postupně, benefit platí i při adopci dítěte nebo jeho svěření do pěstounské péče. Celý článek na Novinky.cz

Firmám se vyplácí věnovat pozornost osobnímu životu zaměstnanců
Slaďování osobního/rodinného a pracovního života je dnes v Německu aktuálním tématem úvah zaměstnanců/zaměstnankyň i zaměstnavatelů. Studie vypracované dvěma německými instituty v číslech ukazují, že zaměstnavatelům, kteří svým zaměstnancům/zaměstnankyním umožní efektivně slaďovat práci a život, tato opatření jednoznačně přináší více zisků než nákladů. Celý článek na stránkách časopisu Rovné příležitosti do firem.

Podpora otců jako výhra ve dvojitém jackpotu
Vítr koncepční změny přichází kupodivu opět z mnohdy zkostnatělých nadnárodních korporací, ale ani progresivní české projekty nezůstávají pozadu. Protože pokud firma vytvoří nástroje, jak podpořit pracující otce, vyhrává dvojitý jackpot - u zaměstnanců i u veřejnosti. Celý článek v časopise Ekonom.

Čeští rodiče chtějí zkrácené úvazky i práci z domova
Mezi českými rodiči roste zájem o flexibilní formy práce. Zkrácené úvazky i práci z domova. Poptávka roste i mezi muži. Nabídka však za poptávkou silně pokulhává. Vyplývá to z průzkumu portálu Jobs.cz


Další zajímavé články, včetně inspirace ze zahraničí, naleznete na webu www.tatanaplnyuvazek.cz