O PROJEKTU

Kontakt

Bc. Lukáš Talpa 
koordinátor ocenění Tátové vítáni 
email: lukas.talpa@ilom.cz
telefon: +420
603 219 926
Projekt „Tátové vítáni“ byl partnerským projektem Ligy otevřených mužů, Unie center pro rodinu a komunitu a Fatherhood Institute z Velké Británie.

Byl z 95 % financován z prostředků alokovaných
z Evropského sociálního fondu a z 5 % poskytnutými prostředky ze státního rozpočtu na část národního spolufinancování. Probíhal od začátku prosince 2012 do konce listopadu 2014 s cílem podpořit otce /potenciální otce v péči o děti a vytvořit značku kvality Tátové vítáni pro zaměstnavatele podporující ve svých personálních strategiích aktivní otcovství. 

Vycházíme z toho, že tím, že tátové budou rádi a více sdílet péči o děti, pomůžeme i mámám realizovat se na trhu práce a pomoci tak slaďovat pracovní i rodinné prostředí. 

Zaměstnavatelům tím pomůžeme udržet dobré
táty a i zodpovědné zaměstnance. 

V projektu se tedy zaměřujeme především na rodiče/ potenciální rodiče a zaměstnavatele. 

V kraji jsme tak uskutečnili dotazníkové šetření s otci/ potenciálními otci navštěvujícími rodinná centra. Cílem bylo získat informace o těchto otcích/potenciálních otcích, o jejich znalostech aktivního otcovství, praxi
a zkušenostech u zaměstnavatelů při slaďování osobního a profesního života. 

Na základě těchto informací, zmapování potřeb a našich možností jsme v každém kraji pro otce/potenciální otce, rodiče realizovali semináře na téma aktivní otcovství např. Táta v centru, Táta na roztrhání apod. 

Naši asistenti a asistentky lokálních aktivit rodinám poskytovali informace týkající se rodinných center, nabídky kurzů v regionech (tipy na předporodní kurzy, semináře pro instituce, semináře pro zaměstnané táty apod.) a odkazovali na právní servis na webových stránkách projektu, pokrývající problematiku rodičovské dovolené, vztahy se zaměstnavateli, rozvody, mediace sporů o děti apod. 

Pro tuto cílovou skupinu jsme vytvořili příručku „Fandíme tátům pro rodiče“, která je adaptací textů britského partnera Fatherhood institute.

Příručku jsme doplnili o české statistiky, legislativu a odkazy. Je k dispozici na webových stránkách www.ilom.cz, www.tatovevitani.cz. Příručka je jakýmsi průvodcem rodičovstvím z pohledu otce, vývojem rodiny doplněným zdroji dat a odkazů, kam se případně obrátit.


Dále cílíme na zaměstnavatele 

Z nahromaděných informací z ČR i UK jsme vytvořili stručnou příručku pro zaměstnavatele s názvem Fandíme tátům pro zaměstnavatele

Příručka je určena pro manažery lidských zdrojů a nabízí řadu argumentů, proč táty v organizaci přivítat,
je k dispozici též na webových stránkách www.ilom.cz, www.tatovevitani.cz

Na sklonku roku 2013 jsme pak ve spolupráci s řadou zaměstnavatelů vytvořili  standardy značky. Pilotně se značka udílela 20. února na Den sociální spravedlnosti. Značku získaly: dm drogerie markt s.r.o., Knihovna Jiřího Mahena v Brně, KPMG Česká republika, SAS Institute ČR a SCIO.

15 června 2014 na Den otců značku získalo dalších 17 zaměstnavatelů.

Zároveň probíhaly nominace na Tátu roku, kterého získalo nakonec 36 tátů z celé České republiky. Ocenění se předávalo na Tátafestech.

18.září se uskutečnila v Evropském domě mezinárodní konference k aktivnímu otcovství a mužských iniciativách za účasti českých i zahraničních řečníků z organizací, které se zabývají aktivním otcovstvím, expertů a výzkumníků i zástupců firem oceněných značkou Tátové vítáni.

Děkujeme všem za příjemný zážitek a plodnou atmosféru! Obrázek o akci si můžete udělat v našich fotogaleriích na Google+ a Facebooku.

Ke stažení nabízíme také zprávu a zápis z konference a prezentace většiny řečníků na www.ilom.cz

Video záznamy z konference:
Mezinárodní konference o aktivním otcovství a mužských iniciativách