KDO JSME

Kontakt

Bc. Lukáš Talpa 
koordinátor ocenění Tátové vítáni 
email: lukas.talpa@ilom.cz
telefon: +420
603 219 926Liga otevřených mužů, o. s.

www.ilom.cz

Organizace, která se zvýšení prestiže otcovství
v ČR věnuje dlouhodobě.
Podílela se na celostátní kampani Táto, jak na to?, zrealizovala projekty Moderní táta a Aktivní táta, podporuje mediaci v rozvodových sporech o děti, prosazuje Den otců a pořádá event Tátafest. 
Je členem Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů a t. č. se angažuje v pracovní skupině Rady s názvem Muži a rovné příležitosti.Fatherhood Institute 

www.fatherhoodinstitute.org 

Organizace, která má ve Velké Británii s podporou aktivního otcovství množství zkušeností jak na individuální tak na institucionální úrovni. 

Byl založen s vizí, že je dobré podporovat silné a pozitivní vztahy otců (biologických i sociálních) s dětmi; dále že podpora matek i otců, kteří rovnocenně plní jak roli osob výdělečně činných tak i pečujících, zakládá zdravé rodinné vztahy a připravuje chlapce i dívky pro budoucí společnou roli v péči o děti.
Unie center pro rodinu a komunitu

www.uniecenter.cz

Celostátní organizace sdružuje více než padesátku komunitních, rodinných a jinak zvaná center a podporuje jejich iniciativy pro zvyšování kvality rodin a jejich členů.
 
Zapojování otců do činnosti těchto center a podpora aktivního otcovství jsou dlouhodobými tématy, s LOMem pořádá Tátafesty.