O ZNAČCE

Kontakt

Bc. Lukáš Talpa 
koordinátor ocenění Tátové vítáni 
email: lukas.talpa@ilom.cz
telefon: +420
603 219 926Tátové vítáni je značka kvality udělovaná zaměstnavatelům, kteří podporují aktivní otcovství

Aktivní otcovství znamená pravidelnou péči o děti a jejich životní prostor. Může jít o jedno odpoledne v týdnu vyhrazené dětem, o závazek být doma na šestou na večeři, o podíl na rodičovské, o účast na školní akci...

Díky značce Tátové vítáni mohou:

 zaměstnavatelé 

● udržet si kvalifikované zaměstnance v různých fázích jejich osobního života

● komunikovat konkurenční výhodu vůči ostatním zájemcům o služby talentovaných absolventů / zaměstnanců

● vytvořit image zaměstnavatele, který se chová odpovědně vůči rodičům, otcům i celé společnosti

 otcové 

● efektivně vyvažovat svůj pracovní i osobní život

● rozhodnout se pro zaměstnavatele s ohledem na potřeby své (a třeba i budoucí) rodiny

● prožívat denně radost, kterou péče o děti přináší

 matky 

● plánovat si svůj pracovní život s vědomím, že i druhý rodič se může věnovat péči o děti

● spolehnout se na to, že zaměstnavatel má respekt k potřebám její rodiny

● opřít se o otce svých dětí, když to bude nejvíc zapotřebí

 děti 

● přijímat výchovné podněty, podporu a inspiraci od obou rodičů

● těšit se z přítomnosti táty i mámy

● vyrůstat v rodině, kde jsou spokojení oba rodiče


Přejít na:


Značka byla vytvořena v rámci stejnojmenného projektu „Tátové vítáni“, který je partnerským projektem Ligy otevřených mužů, o. s.Unie center pro rodinu a komunitu a Fatherhood Institute 
z Velké Británie. 

Byl z 95 % financován z prostředků alokovaných z Evropského sociálního fondu a
z 5 % poskytnutými prostředky ze státního rozpočtu na část národního spolufinancování. 

Probíhal od začátku prosince 2012 do konce listopadu 2014 s cílem podpořit otce/potenciální otce v péči o děti a vytvořit značku kvality Tátové vítáni pro zaměstnavatele podporující ve svých personálních strategiích aktivní otcovství.