OCENĚNÉ
ORGANIZACE


Organizace oceněné značkou Tátové vítáni


dm drogerie markt s.r.o. - poskytuje např. neplacené volno pro otce v souvislosti s porodem, možnost flexibilní pracovní doby a příručku pro aktivní táty. V rámci inovací se chystá podpořit Den otců.

Proč jste se o značku ucházeli?
Liga otevřených mužů (LOM) oslovila naši společnost s žádostí o spolupráci v pracovní skupině složené ze zástupců různých firem, která vytvoří standardy pro udělení značky „Tátové vítáni“ v České republice. Následně LOM naši společnost oslovil, zda máme zájem se o toto ocenění i ucházet. Jelikož je rovný přístup ke všem našim spolupracovníkům pevnou součástí filozofie dm, zapojili jsme se do dotazníkového šetření, které je podkladem pro získání této unikátní značky.

Co pro Vás získání značky znamená?
Oceněním dáváme najevo i našim mužům (otcům), že ačkoliv v naší společnosti pracuje 94% žen a muži jsou v početní menšině, myslíme i na jejich potřeby a zájmy. Vnímáme jej i jako ocenění naší filozofie rovného přístupu ke všem spolupracovníkům, bez ohledu na jejich pohlaví, věk, národnost nebo etnikum. Ocenění si vážíme a je pro nás důkazem správného  směru, jakým jsme se v minulosti vydali a pevně věříme, že i díky tomuto ocenění ještě více posílíme naši pozici zejména na trhu práce.
Jiří Peroutka: vedoucí personálního rozvojeKnihovna Jiřího Mahena v Brně - poskytuje např. neplacené volno pro otce v souvislosti s porodem, možnost práce z domova nebo půjčky pro zaměstnance. Realizuje semináře pro táty a v rámci inovací se chystá na podporu tématu aktivního otcovství v rámci interní komunikace.

Proč jste se o značku ucházeli?

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace je držitelem plného certifikátu Audit rodina & zaměstnání, jehož hlavní myšlenkou je napomáhat slučitelnosti rodinného a pracovního života a zároveň zvyšovat efektivitu práce v organizaci. Naše úsilí o získání značky Tátové vítáni tedy koresponduje s celkovou personální strategií organizace a snahou propagovat slučování rodinného a pracovního života. Přestože v naší instituci tvoří více jak 90% našich zaměstnanců ženy, je naším dlouhodobým záměrem přilákat do svých řad muže - otce-rodiče nevyjímaje. Projekt Tátové vítáni může tudíž přispět k možnosti zviditelnění naší organizace v očích mužů, potencionálních rodičů. Uvědomujeme si totiž, že diverzifikované prostředí přispívá nejen k dobrým mezilidským vztahům na pracovišti, ale také jej obohacuje a vnáší nové podněty do pracovních týmů.

Co pro Vás získání značky znamená?

Znamená pro nás prestiž a značku kvality a taktéž ocenění naší dlouholeté práce v personální oblasti. Je výrazem nestrnulosti naší organizace a vyjádřením myšlenek, že tátové - otcové od rodin jsou u nás vítáni. Naleznou u nás příjemné pracovní prostředí, které se nevylučuje s rolemi otců. Taktéž pro nás znamená závazek v podobě udržení si této kvality do budoucna a snahu dále rozvíjet slučování prorodinných aktivit s těmi pracovními. Jsme si vědomi, že spokojený zaměstnanec je známkou výkonnosti a loajality a přispívá k dobrému jménu zaměstnavatele.

Bc. Petra Galušková - personalistka
 

Komerční banka, a.s. - poskytuje např. flexibilní pracovní dobu, možnost práce z domova, podporu možnosti zůstat s dítětem na rodičovské. V rámci inovací plánuje vzdělávací semináře pro otce a koncepci školení pro rodiče, která počítá i s potřebami otců.

KPMG Česká republika - poskytuje např. flexibilní pracovní dobu a možnost práce z domova. V rámci inovací se chystá na organizaci seminářů pro táty.

Proč jste se o značku ucházeli?
Vše začalo nepatrnou poznámkou v HR Foru o konání workshopu ke standardům značky Tátové vítáni v září roku 2013. Toho jsme se zúčastnili spolu se zástupci dalších zaměstnavatelů a následně byli přizváni k testování navržených standardů značky Tátové vítáni. Sázíme na rovnováhu mezi pracovním a osobním životem a otcovství k němu neodmyslitelně patří. Ucházet se o značku tak bylo prvním krůčkem k vyjádření podpory otců ve firmě KPMG v České republice. Veškerá další práce je tedy před námi  a v rukou to mají také sami otcové, kteří se ke svému aktivnímu otcovství ne vždy dokáží přihlásit. A my jim k tomu chceme vytvářet ideální podmínky. 

Co pro Vás získání značky znamená?
Kdosi (LOM a Unie center pro rodinu a komunitu – tzn. autority) vyjádřil na základě přesně daných kritérií, že pro rok 2014 můžeme získat značku Tátové vítáni, čehož si moc vážíme. Je fajn být součástí projektu, který vedou schopní a zapálení lidé, jejichž práce má také vyšší smysl. Navíc vše vzniká v rodinné atmosféře nově vznikající komunity, která má minimálně jednu věc společnou - FANDÍ TÁTŮM. Získání značky je pro nás prvním krůčkem v uvědomění si, že nejen matkám, ale i otcům je potřeba fandit a projevit jim uznání.

Markéta Tesařová - HR assistant KPMG Česká republika, s.r.o.
Jan Pivoňka - Manager People, Performance and Cultura 

MTJ Service, s.r.o. - nabízí neplacené volno v době narození potomka, neplacené volno z důvodu účasti u porodu, podporu možnosti zůstat s dítětem na rodičovské dovolené, flexibilní pracovní dobu a možnost práce z domova. V rámci inovací plánují vzdělávací semináře pro otce a právní poradnu.
SAS Institute ČR, s.r.o. - poskytuje např. placené volno pro táty v souvislosti s porodem a flexibilní pracovní dobu. V rámci inovací chystá průzkum individuálních potřeb zaměstnanců, který by měl vést k zavedení dalšího pracovního benefitu nebo jiných služeb pro otce.

Proč jste se o značku ucházeli?

Přišlo mi jako HR manažerce společnosti, kde pracuje 75% mužů, kdy většina z nich je otců, fajn podpořit a zviditelnit právě kvalitu jejich života a možnost věnovat se nejen práci, ale i otcovským povinnostem.

Co pro Vás získání značky znamená?
 
Jsem ráda, že naše společnost, která klade důraz na kvalitu mimopracovního života získala toto ocenění. Budeme se snažit dále podporovat aktivní otcovství a zohlednit potřeby otců v našich pracovních i mimopracovních aktivitách. 

Martina Schneiderová SAS Institute HR manažerka 


https://www.scio.cz/


www.scio.cz, s.r.o. - poskytuje např. neplacené volno pro táty v souvislosti s porodem, flexibilní pracovní dobu, možnost práce z domova nebo možnost vzít si děti s sebou do práce. V rámci inovací se chystá podpořit Den otců.

Proč jste se o značku ucházeli? 

O značku jsme usilovali v podstatě ze dvou důvodů: jednak jsme byli přesvědčeni, že tátové jsou v naší společnosti skutečně vítáni, jednak nám v dnešní, poněkud „přefeminizované“, době přijde myšlenka zdůraznit pro změnu aktivní otcovství velmi osvěžující .

Co pro Vás získání značky znamená? 

Znamená pro nás potvrzení našich domněnek a určitou objektivizaci našeho pohledu na vlastní firemní kulturu, která se snaží klást důraz na svobodu, otevřenost a propojení osobního a pracovního života. 

Hana Růžičková: personalista/HR manažerka 
http://www.aperio.cz/

APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství


http://www.awebsys.cz/

A-WebSys, spol. s r.o.


http://ebrana.cz/

eBRÁNA s.r.o.


https://www.gemoney.cz/lide?gemid1=5393&AgentID=21557

GE Money Bank, a.s.
Proč jste se o značku ucházeli?
Diverzita pro nás neznamená pouze podporu žen, ale pomáháme vytvářet atraktivní prostředí a podmínky pro všechny naše zaměstnance. V GE Money Bank rozvíjíme již několik let program GE Rozmanitě, který podporuje vyváženost soukromého a pracovního života, flexibilní zaměstnávání, rovné příležitosti mužů a žen, různých věkových skupin i zdravotně postižených nebo také podporujeme zdravý životní styl našich zaměstnanců. Nabízíme tak zaměstnancům širokou paletu nástrojů, programů a benefitů ve všech těchto oblastech.
Přihláškou do soutěže jsme chtěli ukázat, že pro GE je rodina a rodinný život našich zaměstnanců je jednou z klíčových priorit.  Program pro rodinu se snaží vyjít vstříc maminkám, ale i tatínkům, pro něž může být někdy náročnější sladit kariérní stránku života s tou rodinnou. Kromě podpory maminek po mateřské či rodičovské dovolené formou finančního příspěvku při dřívějším návratu máme speciální externí portál pro rodiče, kde můžou z domova sledovat volné pozice, dění ve společnosti, klást dotazy a najít zde mj. i přehled akcí, kterých se mohou zúčastnit,.  Máme také dny volna navíc pro čerstvé tatínky. Tatínkové mohou využít 5 dní dodatečného placeného volna po narození dítěte, tzv. „Daddy´s leave“ a oba rodiče mohou také využít navíc den volna tzv. „Parents day“, který je určen všem rodičům dětí mladších 15-ti let pracujících v GE.
Co pro vás získání značky znamená?

Získání značky je pro nás důkazem, že v porovnání s dalšími společnostmi v komerční sféře na tatínky nezapomínáme. Uvědomujeme si, že work-life balance našich zaměstnanců se odráží v jejich pracovním nasazení a dosahování skvělých pracovních výsledků. Podporujeme tatínky a jejich aktivní zapojení do péče o děti.

Kateřina Michailidisová - Human Resources Manager GE Money Bank, a.s.


Home Credit a.s.


http://www.kamenictvikubala.cz/

Kamenictví a kamnářství Kubala


http://www.ceskestavby.cz/vaclav-netik/

Václav Netík - stavební klempířství Dobruška
http://www.magicseven.cz/

Magic Seven, s.r.o.obec Otice

„Děkuji za ocenění rovnoprávné politiky naší obce, směřující k obnovení tradičních hodnot. Velice si ocenění vážíme a je to potvrzením správnosti naší cesty“

Mgr.Vladimír Tancík, starostaJana Derichová, SENIOR HR specialist

Raiffeisenbank a.s. 

Máme velkou radost z udělení značky Tátové vítáni. Moc se těšíme, že se jí budem chlubit.“  "Vycházet vstříc maminkám a tatínkům je pro nás, jako zaměstnavatele, důležité."

Mgr. BARBARA RESNEROVÁ, Head of Staffing & Sourcinghttp://www.sapeli.cz/cs/

SAPELI, a.s.SYMBIO Digital, s.r.o.

 „Všech 13 tátů v SYMBIU z toho máme radost!"

Libor Šimon, jednatel


http://www.tatanamaterske.cz/

Táta na mateřské


http://www.valdek.cz/

Valdek, o.p.s.


http://www.mzskrupka.cz/

Základní a mateřská škola Krupka
 
„Velmi si cením udělení značky Tátové vítáni a hrdě se k ní vždy budeme hlásit.“

Mgr. Tomáš Liška, ředitel školyZákladní a mateřská škola Třebenice


Můžete mezi nimi být i vy! Přečtěte si Kritéria značky!


Budujte image vaší společnosti se značkou Tátové vítáni! Publicita značky.