KRITÉRIA ZNAČKY


Postup pro získání značky:

Značku Tátové vítáni mohou získat zaměstnavatelé, kteří splní kritéria v rámci 4 kategorií: interní normy, externí komunikace, organizace práce a inovace.

Pokud splňujete všechna čtyři kritéria, tj. myslíte ve firmě i na otce, chcete se ke značce veřejně přihlásit, poskytujete otcům aspoň tři benefity a chystáte pro ně "něco extra", vítáme vás mezi adepty značky Tátové vítáni.


Již nyní se můžete ucházet o udělení značky v červnu 2015. Žádosti pro rok 2015 včetně ověření jsou přijímány do 31. května 2015.Vše, co musíte udělat, je vyplnit tento formulář, který ověřuje, zda splňujete určená kritéria. Poté se Vám ozve náš pracovník, který s Vámi domluví způsob ověření kritérií pro udělení značky u zaměstnanců organizace.

 Vaši žádost posoudí řídící výbor, kam patří zástupci:

● Ligy otevřených mužů
● Unie center pro rodinu a komunitu
● MPSV ČR

Ověření pravdivosti uváděných údajů:
Značka bude přidělena, pokud budou informace opřeny o souhlas samotných zaměstnanců, kterých se uváděná opatření týkají.
  • Var. A – zaměstnavatel poskytne 3 kontakty na 3 zaměstnance, které obešle zástupce řídícího výboru s žádostí o vyplnění dotazníku = standardy značky
  • Var. B – zaměstnavatel uspořádá krátké dotazníkové šetření na intranetu a dodá výsledky koordinátorovi
Způsob ověření  si domluví zaměstnavatel s koordinátorem projektu.
kontakt: lukas.talpa@ilom.cz

Předání značky a propagace:
Certifikáty udělené řídícím výborem předávají zástupcům oceněných zaměstnavatelů regionální zástupci řídícího výboru (většinou jde o osoby aktivní v činnosti místních rodinných/mateřských center) na veřejné akci TátaFest (www.tatafest.cz), který je pořádán na Den otců třetí neděli v červnu. Po dohodě lze zvolit i jinou formu.

Chcete-li vědět k jakým zaměstnavatelům se v případě udělení značky Tátové vítáni přiřadíte, podívejte se na Seznam oceněných organizací.